Het bedrijventoernooi dat voor komende vrijdagavond op de rol stond, is enkele maanden opgeschoven. Veel benaderde firma’s en instanties stonden de afgelopen weken zeer positief tegenover deelname aan het toernooi. Maar de eerste vrijdag van september werd lang niet door iedereen als een gunstige datum daarvoor ervaren.
Daarom heeft het bestuur van de stichting Topbasketbal Leiderdorp besloten het evenement uit te stellen tot een nog nader te bepalen dag, zeer waarschijnlijk tijdens de kerstperiode.