Dat er na het basketbal nog een sportieve toekomst is mag duidelijk zijn, twee recreanten uit de “Hall of fame” volbrachten de singelloop 2009.
Helaas werd er ook dit jaar door sommigen weer gewichard…..