Het actiecomité “19 MILJOEN NEE” organiseert een demonstratieve optocht naar de 2e Kamer op woensdagmiddag 10 december. Er zijn inmiddels 8 gesponsorde bussen en die moeten vol met mensen uit de verenigingen, buurt- en wijkorganisaties die de actie willen ondersteunen

De reden van de actie is de al maar stijgende lasten van de gemeente Leiderdorp die leiden tot bezuinigingen op de voorzieningen en de sport. Inmiddels weten we dat de OZB in Leiderdorp voor 2009 met 35% is verhoogd! Bezuinigingen, ook op sportgebied hangen boven ons hoofd.
Een belangrijke kostenpost is de aanleg van de verdiepte A-4 waarvoor Leiderdorp zich garant heeft gesteld. Het actiecomité is van mening dat het Rijk voor een Rijksweg A4 zijn verantwoordelijkheid moet nemen en Leiderdorp moet verlossen van de last van 19 miljoen.

Kijk ook op: [url=http://www.leiderdorpinlast.nl]website[/url]