De Algemene Ledenvergadering van Basketball Vereniging Leiderdorp wordt gehouden op [b]woensdag 9 juli 2008 om 20:00 uur- 21:30[/b] uur in Sporthal de Does
Alle leden zijn schriftelijk uitgenodigd. Met name punt 5 en 6 is deze keer van belang. [b]We zoeken nog steeds een voorzitter en penningmeester[/b].
Wilt u het verslag van 21-11-07 digitaal ontvangen, mail dan naar [u]secretaris@bv-leiderdorp.nl[/u]

AGENDA

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen post en mededelingen
4. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV van 21 november 2007
5. Samenstelling bestuur
6. Financiële stand van zaken:
a. Concept kosten / baten overzicht
b. Aanvraag gemeentelijke steun
c. Contributie 2008-2009
7. Uitvoering technisch beleid 2008-2009
a. Teams en trainingen
b. Bolwerk
c. Competities
d. Stichting Top Basketball en Eredivisieteam
8. Rondvraag
9. Sluiting