Wie gedacht had dat BVL dit jaar 35 jaar bestond, komt toch bedrogen uit bij het zien van deze foto’s. De foto’s “geschoten” in Archeon, voorstellende een scène uit de tijd “na het verlies van Napoleon” tonen toch echt aan dat BVL rond 1815 al bestond, getuige het opschrift van de “sporttas”?! De hamvraag alleen is: wanneer zijn de clubkleuren van BVL van hemelsblauw naar vuurrood gegaan?

[img]/img/nieuws/BVL 35jr Nap.jpg[/img]