In december wordt er weer een nieuwe F-scheidsrechterscursus georganiseerd binnen BVL. Dat is nodig omdat we als vereniging krap zitten in de scheidsrechters, en zonder voldoende scheidsrechters kunnen we gewoon niet. De cursus is bedoeld voor BVL-leden vanaf 15 jaar die nog niet in het bezit zijn van een F-diploma.

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten, die worden gehouden op zaterdag 1 en zaterdag 8 december tussen 9.30 en 12.00 uur in de Bloemerdhal. Paul Silvester van de NBB zal de cursus verzorgen. Aan het slot van de tweede bijeenkomst (op 8 december) zal ook het examen plaatsvinden, het kan zijn dat die bijeenkomst daarom ietsje langer duurt.

Je kunt jezelf opgeven via de mail bij Marc Allessie (marc.allessie@tiscali.nl) of via je coach. Om tijdig een deelnemerslijst te kunnen opstellen vraag ik je om je uiterlijk dinsdag 27 november aan te melden.

Je zult dan tevoren via de mail een uitnodiging krijgen en bij de start van de cursus het spelregelboekje.

Ik hoop op ruim voldoende deelname!

Marc Allessie