Deze week kregen alle wedstrijdsecretarissen uit het rayon een berichtje dat de zone-verdediging per direct is toegestaan bij U18 in Rayoncompetitie en West Nederland Competitie. Het besluit daartoe werd genomen in het kader van de uniformiteit in de wedstrijdreglementen van de vijf Rayons in Nederland. Voor U16 en jonger geldt nog steeds dat man-to-man verplicht is. Ook in de Regiocompetitie is man-to-man verplicht voor de leeftijdscategorieën U18 en jonger.
Dit betekent dus dat de bolwerkteams MU18 en JU20 vanaf nu tegenstanders kunnen treffen die onder andere ook wisselende verdedigingsvormen en ook zone-presses gaan spelen. Een leuke uitdaging voor de bolwerkteams! (Hoewel veel van de tegenstanders dan toch ook oplossingen moeten vinden voor de vele driepuntsschutters binnen de bolwerkteams -;))