Nadat de dames senioren en meisjes junioren nu al weer twee jaar geleden terugtraden van uit de landelijke eredivisie, is het even stil geworden omtrent de ambities van de topsport in de sporthal De Bloemerd. In stilte is er binnen de bolwerk constructie van Rijnland Eagles, tezamen met de andere verenigingen Lokomotief, Zoebas, BV Alphia en BV Oegstgeest, gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe groep speelsters met wie in de toekomst op het hoogste niveau gespeeld kan gaan worden.
Niet alleen de sportieve kwaliteiten tellen hierbij maar ook de organisatorische aspecten moeten zeker in acht worden genomen en op beide vlakken benadert het bolwerk het punt dat inmiddels wordt overwogen om een meisjes bolwerkteam het komend jaar te gaan inschrijven in de landelijke eredivisie.

Vorige week donderdag was er een vergadering op het bondsbureau waar gesproken werd over de landelijke competities bij de dames en de meisjes. Dit jaar kent de NBB slechts drie landelijke competities, namelijk de dames eredivisie, de promotiedivisie en de meisjes U20 eredivisie. Eigenlijk zijn deze competities niet geheel gevuld met teams. Een belangrijk vraagstuk tijdens de vergadering was dan ook het zoeken naar de oorzaak ervan. Door het verminderen van verplichtingen (o.a. het afschaffen van leveringsplicht voor z.g. D-scheidsrechters) wil de basketbalbond proberen meer meisjes teams te interesseren om op landelijk niveau te gaan spelen. De plannen van de basketbalbond zijn nog niet geheel klaar. Hierover moeten nog definitieve besluiten worden genomen. Feit zal zijn dat de basketbalbond voor het komend jaar ook een landelijke U18 eredivisie wil starten.

Bolwerkcoordinator Ton Kallenberg heeft op die vergadering reeds te kennen gegeven dat het Bolwerk Rijnland Eagles dan een zekere deelnemer aan de U18 eredivisie zal zijn. Mocht overigens de landelijke U18 competitie er niet komen, zal binnen het bolwerk ook worden overwogen om dan toch ook de U20 eredivisie in te gaan. Dit komt mede doordat er het komend seizoen anders twee meisjes bolwerkteams in het rayon zullen spelen en die situatie is natuurlijk niet helemaal optimaal.