Zondag 5 november was er een Algemene Ledenvergadering. Een aantal zeer belangrijke zaken betreffende het voortbestaan van de vereniging zijn besproken. Het bestuur is nu in overleg met de gemeente om het op de ALV voorgestelde concept-beleidsplan met de daarbij behorende meerjarenbegroting om te zetten in een definitief plan. Het overleg gaat voorspoedig, we verwachten binnen twee weken een akkoord te hebben.

Voor de duidelijkheid, na de ALV van 5 november bestaat het bestuur uit slechts 3 leden.
Voorzitter en waarnemend penningmeester is [i]Imad Abouljoud[/i]. [i]Hans Kievit[/i] (voorzitter van de Wedstrijd-, Materialen- en Scheidsrechterscommissie) en [i]Paul Crama[/i] (voorzitter Technische Commissie) zijn de beide andere bestuursleden. De komende weken zullen ze de overige bestuurstaken onderling verdelen.

Na het akkoord met de gemeente zal het bestuur vorm moeten gaan geven aan het “Nieuwe beleid” zoals in het beleidsplan staat omschreven. Daarvoor zijn meer handen en vooral hoofden nodig. We verwachten dan ook van de leden een actieve bijdrage om BVL weer groot te maken. We houden jullie via nieuwsbrieven op de hoogte.

De term “Nieuwsbrief” is een nieuw fenomeen binnen BVL. Het bestuur wil voortaan meer via e-mail met de leden communiceren. De website is niet altijd het geschikte medium om iedereen snel en direct te bereiken. Van veel leden hebben we het e-mailadres, via de trainers/coaches zullen we proberen de overige adressen te bemachtigen.
In de eerste Nieuwsbrief (begin december) zullen de notulen van de laatste ALV worden opgenomen, evenals het definitieve akkoord met de gemeente.