Vrijdagmiddag heeft de gemeente een voorstel gedaan aan BVL om het financiële probleem op te kunnen lossen. Het bestuur is tevreden over het voorstel van de verantwoordelijke wethouder, dhr. Wassenaar. Het voorstel biedt mogelijkheden om op termijn de vereniging weer financieel gezond te maken, en om de vereniging te kunnen laten groeien, zowel kwalitatief als kwantitatief. In het vorige bericht hebben we al vermeld dat we hard bezig zijn met nieuwe beleidsplannen. De gemeente verwacht dat BVL medio november een reëel meerjarenplan (financieel en beleidsmatig) overhandigt. Deze plannen worden op de aanstaande Algemene Leden Vergadering van zondag 5 november aan de leden kenbaar gemaakt. Als de ALV akkoord gaat met de plannen zullen we ze aan de gemeente overhandigen. Als dan ook zij de plannen positief beoordelen, zal het voorstel omgezet worden in een definitieve overeenkomst.