In onze vorige mededeling berichtten we dat de vereniging door een ultimatum van Sportfondsen (de exploitant van sporthal De Bloemerd) ten onder dreigde te gaan.
Het bestuur heeft zoals aangekondigd de gemeente om hulp gevraagd.
Er zijn een aantal besprekingen geweest met diverse betrokkenen in het gemeentehuis en er is contact met Sportfondsen.
Vandaag (donderdag 5 oktober) is onze problematiek in de vergadering van B&W besproken. De verantwoordelijke wethouder, dhr. Wassenaar, is zich van de voor ons benarde situatie bewust en zegt op korte termijn met een concrete oplossing te willen komen. Die oplossing zal ons waarschijnlijk medio volgende week worden meegedeeld.
Hou de website dus goed in de gaten.

Het bestuur van BVL probeert niet alleen een oplossing te vinden voor de korte termijn, maar ook voor de toekomst. We willen, als het “zwaard van Sportfondsen” is weggenomen, proberen met nieuw elan de vereniging voort te zetten. Daarvoor zijn nieuwe beleidsplannen en daarbij behorende meerjarenbegrotingen in ontwikkeling. De gemeente speelt ook voor die toekomstplannen een belangrijke rol, zo hopen we op een voor de zaalsportverenigingen beter Sportaccommodatiebeleid, een duidelijke plek voor de vereniging (verenigingshonk) en betere regels om sponsoractiviteiten te kunnen ontwikkelen.

Onder aan dit bericht kun je reageren. Doe dit zo positief mogelijk….