Geachte leden,

Door recente ontwikkelingen in het bestuur van de vereniging en de financiële perikelen achten wij het nodig u uit te nodigen voor een Bijzondere Ledenvergadering.
Deze vergadering zal worden gehouden op [b]dinsdag 30 mei 2006 van 19:30 tot 21:30[/b] in de vergaderruimte van de Bloemerd.

[i]Vergaderagenda:[/i]
Opening
Financiële stand van zaken en standpunten van de gemeente en de stichting sportfondsen
Toekomst van de vereniging
Bestuur en commissies

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groeten

Het Bestuur