Op zaterdag 17 juni a.s. is de afsluiting van het seizoen 2004/2005. Het seizoen wordt traditiegetrouw afsloten met verschillende leuke activiteiten, waaronder: onderling toernooi; diverse ‘special games’, karaoke, barbecue, feest, enzovoorts. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Nadere informatie hierover wordt nog verstrekt. Noteer alvast deze datum in je agenda: zaterdag 17 juni vanaf 12.00 uur!!
De afsluiting van het seizoen wordt eveneens traditiegetrouw aangegrepen voor de Algemene Ledenvergadering. Ook daarover volgt nog informatie, maar reeds nu noteren in de agenda!