Op de Algemene Ledenvergadering is vorig jaar het besluit genomen dat leden die in het komende seizoen geen lid meer willen zijn van BV Leiderdorp voor 1 mei aanstaande hun lidmaatschap schriftelijk moeten hebben opgezegd. De reden hiervoor is dat de vereniging half mei de teams moet inschrijven voor de nieuwe competities in het seizoen 2006/2007 en dan dus moet weten hoeveel team in welke categorieen er precies zijn. Afzeggingen die na deze datum worden gedaan, leiden ertoe dat tenminste 50% van de contributie voor het nieuwe seizoen verplicht moet worden afgedragen.