Leiderdorp – 9 april – Het bestuur is op zoek naar iemand die de post van secretaris wil vervullen. Shirley Antes, die dit jaar als secretaris fungeerde, is afgetreden waardoor deze functie binnen het bestuur vacant is gekomen. Shirley: hartelijk dank voor alle goede werkzaamheden die je dit afgelopen seizoen voor de vereniging hebt gedaan!
Tot het takenpakket van de secretaris behoort onder meer (tekst is overgenomen uit het huishoudelijke reglement van de vereniging:)
“De secretaris houdt de notulen. Hij voert correspondentie uit naam van de vereniging, zo nodig na overleg met het bestuur. Hij is verplicht van alle uitgaande stukken een kopie te houden en deze met de belangrijke ingekomen stukken in het archief op te nemen. Hij roept in overleg met de voorzitter de algemene- en bestuursvergaderingen bijeen en stelt de agenda op. Hij brengt in de jaarvergadering verslag uit van de toestand en de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar. Hij zorgt voor publicatie aan de leden van de daarvoor in aanmerking komende besluiten. Hij verricht alle andere werkzaamheden welke uit de toepassing van het huishoudelijk reglement tot zijn taak behoren.”

Iemand die zich voor deze functie wil aanmelden, kan dit doen bij Imad Abouljoud.