Aan het begin van dit seizoen zijn voor de jeugdteams (t/m de aspiranten) ouderavonden georganiseerd. We hebben toen over allerhande zaken met de ouders van gedachten gewisseld. Inmiddels zijn we een half jaar verder en hebben we de eerste helft van het seizoen erop zitten en zijn we aan de tweede helft begonnen. Voldoende reden om weer eens met de ouders om de tafel te gaan zitten. Wat ging fout, wat ging goed en vooral; wat kan in de toekomst beter. In dit verband is belangrijk te weten dat vanaf volgend seizoen de leeftijdsindeling en daarmee de teamindeling er anders uit komt te zien.

Vanaf het seizoen 2006 – 2007 zal er namelijk met nieuwe leeftijdscategorieën voor jeugdteams gewerkt gaan worden, aansluitend bij de nu al geldende internationale indelingen. Inmiddels is door de wedstrijdsecretaris een overzicht gemaakt van de huidige leden naar leeftijdsgroep waartoe ze komend seizoen zullen behoren. Hierdoor zijn we tijdig voorbereid op het indelen en opgeven van teams. In de nieuwe indeling wordt uitgegaan van de leeftijd op 1 januari van het lopende seizoen, waarbij de categorie genoemd wordt naar de leeftijd waar de speler onder moet zitten. De indeling kent namelijk de volgende leeftijdsgrenzen:
U8 (U = under; het blijft nou eenmaal een Amerikaanse sport), U10, U12, U14, U16, U18, U20, U22, senior. Daarmee komt er een extra groep tussen junioren en senioren waarbij nog niet zeker is of de indeling U20 gehandhaafd zal blijven. Voor onze jeugdteams is dat laatste echter niet van belang. Een voorbeeld ter illustratie. Een jongen die geboren is in 1994 zou volgens de oude indeling volgend seizoen nog mini zijn. Omdat die jongen in 2006 zijn 12e verjaardag viert is hij per 1 januari van het seizoen 2006 – 2007 12 en dus niet meer jonger dan 12 (=U12). Die jongen speelt dus volgens seizoen in de klasse U14. Dit betekent een grote bal en borden op 3 meter en 5 centimeter. Voor de jongens en meisjes uit 1994 is de verandering dus wellicht het grootst.

De TC heeft gezien deze nieuwe indeling al vast een eerste schatting gemaakt van het aantal teams. Daarnaast is van belang hoe de teams samengesteld gaan worden en op welke wijze in bolwerk-verband geparticipeerd gaat worden. Het betreft hier dus met name de discussie hoe we volgend seizoen gaan selecteren waarna tot een teamindeling kan worden gekomen. Onlangs heeft de TC met trainers/coaches gesproken over al deze zaken. Daarbij is de discussie ook verwoordt met: moet die bal erin of mag die bal erin. Binnenkort zal de TC met het bestuur hierover verder praten en tot besluiten komen. Daarna zullen weer ouderavonden georganiseerd gaan worden. Naar verwachting vlak voor of na de voorjaarsvakantie. U krijgt nog een uitnodiging via uw zoon of dochter, uiteraard ook via de website.