Zoals reeds aangekondigd in de Algemene Ledenvergadering van oktober 2005, zal het clubblad van BVL niet meer in papieren vorm verschijnen. Vanaf de eerstvolgende uitgave in januari 2006 is de digitale Swisj voor iedereen te downloaden van onze website.

Door dit besluit is het enkel mogelijk de [url=/wedstrijden/]wedstrijden[/url] en [url=/zaaltaken/]zaaltaken[/url] via de website op te vragen. Daarnaast zijn te wedstrijden en zaaltaken te vinden in een digitale uitgave van de Swisj die te vinden is onder [url=/over_bvl/clubkranten/]over bvl » clubkranten[/url]

Als je niet in de gelegenheid bent om via Internet aan het clubblad te komen is er de mogelijkheid om tegen betaling van 4 euro een printversie te krijgen. Hiervoor kun je je aanmelden bij de [url=/over_bvl/bestuur/]secretaris[/url].

Het bestuur heeft de intentie ieder lid direct op de hoogte te brengen indien er een nieuwe uitgave beschikbaar is. Hiervoor wil zij een maillijst gaan gebruiken. Wil jij ook een mail ontvangen stuur dan een e-mail vanaf het adres waar dit bericht naar toe gezonden moet worden aan de secretaris via antes@dutch.nl o.v.v. digitale swisj. Ook zal een aankondiging van de nieuwste uitgave op de website geplaatst worden en op het mededelingenbord in de sporthal komen hangen.