In de afgelopen weken hebben enkele ouderavonden plaatsgevonden voor de ouders van de jeugdleden van alle teams tot en met de aspiranten. De avonden waren georganiseerd door de Technische Commissie (verder TC; voor samenstelling zie elders op de website) en waren bedoeld om de ouders aan het begin van het seizoen bij te praten over de gang van zaken binnen de vereniging en dan natuurlijk vooral met betrekking tot de jeugdteams. Omdat uiteraard niet iedereen in de gelegenheid was om te komen volgt hierbij een samenvatting van de belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest.

[b]Wie of wat is de TC[/b]
Tot en met verleden jaar bestond de TC uit alle trainers/coaches. Dit was een vrij grote groep van personen waardoor de communicatie binnen de groep niet optimaal kon zijn. Daarnaast was het niet gebruikelijk dat deze groep een (georganiseerde) informatievoorziening richting ouders in stand hield. Inmiddels is de TC teruggebracht tot een kleinere groep die namens de trainers/coaches met het bestuur overlegt. Vanwege het plan om de ouders steeds meer in te schakelen bij de organisatie van de wedstrijden vond de TC het tevens van belang de informatievoorziening naar de ouders op gang te brengen. Hierbij komt ook gezond eigenbelang van de vereniging om de hoek kijken. Als de vereniging om de inzet van ouders vraagt, is het minste wat de vereniging kan doen om de ouders te overtuigen van de noodzaak daarvan.

[b]Wat heeft de TC tot nu toe gedaan en wat gaat de TC verder doen[/b]
Over het eerste kunnen we kort zijn: gaten vullen waar ze ontstonden. Trainers vervangen die helaas op het laatste moment niet konden, coaches zoeken, teams en trainingsschema’s samenstellen, spelers bellen die niet op kwamen dagen, weer teams samenstellen en ga zo maar door. Alle begin is tenslotte moeilijk.

In de toekomst willen we meer na gaan denken over hoe we van jongs-af-aan bij Leiderdorp gaan ballen, hoe we daar verder uitvoering aan kunnen geven en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Kortom: van onderaf gaan bouwen aan een mooie toekomst want jeugdleden hebben we volop. Bij dat beleid horen ook afspraken/vragen waarop we dus op een later moment nog terug zullen komen: Wie bepaalt wanneer wie in welk team komt. Hoe vaak en hoe laat gaan we trainen. Is die training verplicht en geldt dat dus ook voor de douche na afloop. Moet ik de trainer/coach bellen wanneer ik een keer niet kan. Moet de trainer/coach zelf gaan bellen wanneer iemand vaker niet komt. Te veel vragen om hier op te noemen maar de TC daagt een ieder uit de vragen verder te benoemen en onder onze aandacht te brengen.

[b]Zaaltaken ouders[/b]
In de tweede helft van vorig seizoen zijn we begonnen de ouders van de jeugdleden in te schakelen bij de wedstrijdtaken. Tijdens de thuiswedstrijden klokten de ouders. Dat is goed gegaan en dat is één reden waarom we deze taak willen uitbreiden met het scoren tijdens de thuiswedstrijden. Een tweede reden betreft het feit dat nogal wat oudere leden zijn afgehaakt waardoor de zaaltaken momenteel moeilijk te bemannen zijn. Het voert in dit kader overigens te ver om te verduidelijken waarom nogal wat oudere leden zijn afgehaakt. Op de eerstvolgende ledenvergadering zal hieraan zeker aandacht worden gegeven: KOMT DUS ALLEN!

Er zal overigens nog een cursus gegeven gaan worden waarop aan het timen en scoren verder aandacht zal worden gegeven. Echt moeilijk is het trouwens niet. Ik zou zeggen: gewoon (gaan) doen!

[b]Trainers, coaches en teamleiders[/b]
Tijdens de ouderavonden is verteld wie dit seizoen de trainingen gaan verzorgen en wie de teams gaan coachen. Uiteraard zijn de trainers en coaches voorgesteld voorzover ze aanwezig waren. Voor wat betreft de coaching hebben we nog een probleem voor het team van de jongens aspiranten 3. Wie in dit verband een idee heeft: neem even contact op met één van de leden van de TC.

In de loop van dit seizoen willen we graag dat alle jeugdteams naast de coach een teamleider kennen. We denken daarbij aan een ouder die (met de andere ouders) het zaaltaken-schema in de gaten houdt bij eventuele onderlinge wisselingen. Daarnaast is het regelen van het vervoer naar uitwedstrijden iets wat wellicht door de teamleider georganiseerd kan worden en last but not least: het is wellicht leuk dat er buiten de wedstrijden om soms wat georganiseerd kan worden ter versteviging van de onderlinge teamband (bijvoorbeeld samen naar een basketbalwedstrijd op (eredivisie)niveau). De TC zal de komende tijd eens rustig rondkijken en daarna ouders gaan benaderen als ze althans zichzelf al niet opgeven bij de coach en/of de TC.

[b]Teamkleding[/b]
In het verleden was het soms een probleem om aan wedstrijdkleding te komen. In dit verband is tijdens de ouderavonden door de TC het idee geopperd om per team kleding aan te schaffen door de vereniging. Er kan dan gespeeld gaan worden onder de nummers die eigenlijk verplicht zijn (4 tot en met 15), daarnaast geeft dit wellicht meer mogelijkheden tot sponsoring. Voorlopig is dit een idee waarop geschoten kan worden. Voor reacties houdt de TC zich aanbevolen.

[b]Tenslotte[/b]
Binnen onze vereniging zijn altijd handen tekort om samen gezellig te ballen. Immers; hoe meer mensen hoe lichter de taak. Een goede communicatie is daarbij een eerste vereiste. Wie zich dus geroepen voelt om wat voor de vereniging te doen: neem beslist even contact op met de TC (of met de secretaris van de vereniging). [i]Alvast bedankt![/i]