Evenals vorig jaar zullen ook dit jaar de ouders intensief worden ingeschakeld bij het verrichten van zaaltaken bij de thuiswedstrijden van de jeugdteams. Tijdens de informatieavonden (deze week) zal hieraan onder meer aandacht worden besteed. Ook zullen er speciale jurycursussen worden georganiseerd waarbij de ouders de ‘beginselen’ van de spelregels worden bijgebracht en ook wordt geleerd wat er van u wordt verwacht. Let u vooral op de informatieborden bij het betreden van de hal en natuurlijk ook de website!