Het Bestuur heeft enkele weken geleden het besluit genomen dat wij zowel de meisjes junioren als de dames 1 niet inschrijven in de eredvisie. Hierover is de afgelopen tijd ook veel publiciteit geweest in de regionale kranten. De redenen voor dit besluit zijn – in principe – vrij eenvoudig, n.l. dat er bij de meisjes junioren te weinig speelsters overbleven die spelen op eredivisieniveau rechtvaardigden en dat het voor wat betreft dames 1 ontbrak aan een financiele basis. Hoewel dit besluit ogenschijnlijk eenvoudig is, is dit besluit bepaald niet over een nacht ijs genomen en het bestuur betreurt het ook sterk dat dit besluit noodzakelijk is gebleken. Velen betrokkenen hebben het mogelijk gemaakt dat wij een aantal jaren met een DS1 team op het hoogste niveau in Nederland hebben kunnen spelen. De laatste jaren was dit mede ook door inbreng van buitenlandse speelsters. Vanuit die overweging is er veel waardering voor het vele werk van de speelsters, het management en de coach, Joris Zandbergen.

Over dit bestuursbesluit is uitgebreid en langdurig vergaderd. Echter, de issue over de financien omtrent DS1 speelt al langere tijd. De laatste jaren bleek de begroting voor DS1 iedere keer een dubbeltje op z’n kant. Tot nu toe wisten we met elkaar door heel veel kunst en vliegwerk van vele betrokkenen DS1 te behouden voor de eredivisie. Echter met de komst naar de nieuwe hal en vooral het wegvallen van structurele inkomsten van de baropbrengst en de moeizame onderhandelingen met de gemeente, is er van de speelruimte in de begroting van de vereniging weinig overgebleven. Doorgaan met DS1 in de eredivisie zonder duidelijke sponsor zou kunnen betekenen dat de financiële positie van de vereniging dermate sterk in drijfzand terecht zou komen dat we een grote kans op bankroet hebben en dat kan niet de bedoeling zijn. Een alternatief is om zorg te dragen voor structurele sponsoring, maar het probleem is dat we hiervoor binnen de vereniging niet de benodigde ‘handen’ bij hebben. De afgelopen jaren hebben de sponsors een onevenredig deel van de bestuurstijd gekost om niet al enkele jaren geleden “bankroet” te zijn. Hierin is door velen onzichtbaar werk verzet om toch nog geld bijeen te sprokkelen, maar daar is nu ook de ‘rek’ uit.
Het bestuur is tot de constatering gekomen dat wij met elkaar (allen dus) niet in staat blijken te zijn om DS1 die uitstraling te geven die je bij een eredivisieteam zou mogen verwachten (denk aan entourage, maar vooral ook aantrekkingskracht, aansprekend team voor de jeugd e.d.). Als gevolg van dit ontbreken van uitstraling ontstaat de afweging, wat het ons waard is om te blijven investeren en/of van alle leden een behoorlijk bedrag van hun contributie te laten gaan naar DS1-kosten. Ook deze constatering heeft geleid tot dit besluit.

Reeds in maart zijn betrokkenen geinformeerd over het feit dat er voor dit komend seizoen geen hoofdsponsor meer zou zijn en dat er gezocht moest worden naar aanvullende middelen. Dit heeft tot gevolg gehad dat er vele initiatieven zijn ontplooid om geld bijeen te halen, echter ook de ‘deadline’ van de inschrijving bij de basketbalbond fungeerde hier als scherprechter. Eigenlijk kan gesteld worden dat alle initiatieven “in het zicht van de haven” strandden. Waar het bestuur in andere jaargangen nog wel eens de financiele begroting door de vingers zag en alsnog tot inschrijving overging, is besloten dit nu niet te doen omdat de financiele positie van de vereniging dit niet toelaat.

In feite blijft het beleid van het bestuur ongewijzigd: wij willen binnen onze vereniging topsport behouden en mogelijk maken, naast dat wij ook mogelijk willen houden om recreatief te blijven ballen. Het doek is gevallen en we richten ons op de toekomst. Die toekomst is vooral gericht op het verder opbouwen van de jeugd op een zodanig niveau dat we weer een gezonde basis hebben voor de topsport.