A.s. zondag 17 april is de ledenvergadering gepland. Deze kan helaas geen doorgang vinden omdat het op dat moment nog niet mogelijk is een correcte begroting aan de vergadering te presenteren. Dit houdt weer verband met het overleg dat het bestuur met de gemeente Leiderdorp heeft. Het bestuur verwacht binnen enkele weken daar meer duidelijkheid over te hebben. De nieuwe vergaderdatum wordt deze week bekend gemaakt.