Bolwerk MA1 moet voor de 2e keer in dit seizoen aantreden tegen MSV MJ1.
De uitslag van de eerste wedstrijd (met slechts 1 punt verschil verloren) stemt de meiden vooraf positief. Een gerede kans om te winnen. Men weet nu welk spelletje MSV speelt. Kortom: werk aan de winkel.

Omdat coach Ton Kallenberg die avond zelf pas terug van vakantie zou komen, zou de coaching voor deze wedstrijd worden waargenomen door Ger Righarts & Bart Groentelaar. Omdat je voor dit soort wedstrijden ogen & oren te kort komt en nooit genoeg basketball kennis & techniek bij je kan hebben, is bedacht om het coachen op te splitsen in een soort mental coaching (Ger Righarts) en technische coaching (Bart Groentelaar).

Op basis van de kennis & ervaring van de meiden van Bolwerk uit eerste wedstrijd tegen MSV is getracht om op basis van snelheid en het onder druk houden van de tegenstander het fysieke geweld van MSV te ondermijnen. Deze opzet leek in de eerste periode goed te slagen. Bolwerk MA1 met de basis 5 speelde niet mooi maar wel gediciplineerd en leek gelukkig niet geimponeerd door de hardheid en  felheid van MSV. De toon voor de wedstrijd lijkt met deze eerste periode te zijn gezet. (eindstand 1e periode: 14-18). 

MSV zet in de 2e periode nog een extra tandje bij wat al snel resulteert in de eerste blessure (Birgit/enkel). Bolwerk lijkt wat van slag te raken door al dat geweld en maakt meer en meer fouten. Niet vrij lopen, onnodig balverlies en grove verdedingsfouten leiden tot een ommekeer in de stand. Bolwerk is in deze periode duidelijk meer bezig met de tegenstander dan met het spel zelf. MSV speelt in deze periode gewoon agressiever en alerter en maakt de verdedigingsfouten van Bolwerk eenvoudig af. (eindstand 2e periode: 30-22).  

De derde periode gaat opnieuw van start met de basis 5 met de opdracht om MSV met meer snelheid en -veel- beter rondspelen onder druk te zetten. Bolwerk lijkt  zich dan gelukkig weer te herpakken en komt qua score weer in de buurt van MSV. Een herhaling van de eerste wedstrijd lijkt in de lucht te hangen. Maar ook in deze periode moet Bolwerk het fysieke onderspit delven (Miranda/gekneusde elleboog en Patience/geblesseerde knie). Hoewel de scheidsrechters de wedstrijd onder controle lijken te hebben raakt Bolwerk meer en meer geirriteerd door het harde en soms grove spel van MSV waarbij opnieuw teveel energie en aandacht uit gaat naar de tegenstander en naar de wedstrijdleiding. Er moet in die periode zelfs een vermaning van de scheidsrechter aan de Bolwerk coaches EN de Bolwerk  bank aan te pas komen. Het lukt Bolwerk maar niet om op basis van techniek, snelheid en verrassing de tegenstander voldoende onder druk te zetten.  (eindstand 3 periode: 45-40).

Ook in het slot-offensief in de 4e periode  blijft de harde MSV verdediging (Steffie/tanden door haar lip), onnodig balverlies en teveel verdedingsfouten de Bolwerkers parten spelen. De inzet en de goede wil van de meiden was er absoluut wel; de afronding helaas niet. Heel even “dreigt” Bolwerk toch nog langszij te komen maar in 2 korte fasen in deze periode weet MSV met hard, sober maar effectief spel het gat uiteindelijk te groot te maken voor Bolwerk om nog te dichten. (eindstand 4e periode: 69-56).

Aan de inzet van de meiden heeft het absoluut niet gelegen. Er is door Bolwerk hard gewerkt en geknokt.Wellicht is dat ook de oorzaak geweest dat dit ten koste is gegaan van de techniek, de verdediging en de afwerking onder de basket. Ongetwijfeld zal het gemis van Linda als center ook een rol hebben gespeeld. De aanmoedigingen vanaf de Bolwerk bank en vanaf de tribune mochten helaas niet baten. MSV eindigt deze keer als terechte winnaar.

Dit soort fysieke wedstrijden tegen dit soort ploegen zijn afmattend. Naar ons idee (Bart & Ger) is Bolwerk bij dit soort wedstrijden veel meer gebaat bij een wedstrijd op full court omdat je dan meer en beter de ruimte kan benutten en de(ze)  tegenstander op snelheid kan kloppen. 
Wij, Bart & Ger,  vonden het in ieder geval hartstikke leuk om jullie voor deze gelegenheid te coachen.
De volgende wedstrijd tegen MSV (thuis in Leiderdorp op 19 maart) zit er vast en zeker meer in voor jullie; drie maal scheepsrecht. Koppetje bij de wedstrijd houden, concentreren en accepteren. Dan moet het vast en zeker lukken.
Bart Groentelaar & Ger Righarts.