Afgelopen weekeinde zijn wederom een aantal mensen niet opgekomen voor hun zaaltaak. Bij 1 wedstrijd heeft dat zelfs tot gevolg gehad dat de coach!!! Hans Kallenberg, zelf moest fluiten om de wedstrijd door te laten gaan. Een absoluut dieptepunt waarbij we ons afvragen of een boeteregeling wel afdoende is. De dames en heren die het betreft vinden vandaag of morgen de envelop op de deurmat.