[img]https://www.bv-leiderdorp.nl/upload/nieuws/sint_pijl.jpg[/img]

Op de ledenvergadering van zondag 16 november werd de voorzitter van het bestuur, Michael Breel, namens Sinterklaas verrast met een presentje.
Uit het bijgaande gedicht kwam naar voren dat de Sint veel waardering heeft voor het bestuur en alle leden die zich inspannen voor de club. Hij had zich echter geërgerd aan de pijl die gebruikt werd voor de nieuwe Sprongbalregel. “Het is geen gezicht om een A4-tje met een pijl op een oude doos te plakken”, aldus Sint.
De Sint heeft de knutselpiet daarom drie prachtige pijlen laten maken. Een geëmotioneerde Michael Breel verklaarde nooit aan het bestaan van de Sint getwijfeld te hebben. Hij sprak de hoop uit dat ieder zuinig zou zijn op dit mooie cadeau.