De algemene ledenvergadering van de Basketball vereniging Leiderdorp wordt gehouden op zondag 16 november 2003 om 12:00 uur in de Bloemerd. Ieder lid is van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering.