Het “verenigingsoverleg” van woensdag 13 januari is door het bestuur positief ervaren. In de weken voorafgaand aan het overleg hebben zich al een aantal kandidaten aangemeld voor een eventuele commissie- of bestuursfunctie, op de avond zélf werd dat aantal nog groter.
Er is besloten om de diverse commissies inclusief de “nieuwe krachten” met elkaar te laten overleggen hoe we met z’n allen de vereniging kunnen versterken. De eerste “geluiden” over dit proces zijn hoopgevend!
Op de bestuursvergadering van maandag 1 februari wil het huidige bestuur dit proces afronden en hopen we het “nieuwe” bestuur en de commissies te kunnen formaliseren.
Daarna gaan we hard aan de slag met de voorbereidingen voor het komende seizoen en met ontwikkelingen die het voortbestaan van BVL op de langere termijn moeten waarborgen. Er zijn al een aantal belangrijke zaken in beweging gezet.

Zoals bekend is het BOL (Binnensport Overleg Leiderdorp) opgericht. Het BOL behartigt de belangen van de hoofdgebruikers van de Bloemerdhal. BVL is hier uiteraard ook in vertegenwoordigd. Het BOL zal in eerste instantie de exploitatie van de reclame-uitingen in de Bloemerdhal gaan organiseren (dat gaat geld opleveren), en is in overleg met Sportfondsen om tot een betere (voor de verenigingen kostenbesparende) zaalhuurovereenkomst te komen.
Op initiatief van Zorg en Zekerheid is BVL betrokken bij besprekingen om een basketbalbolwerk “regio Leiden” op te richten. Samen met BS Leiden en BV Oegstgeest wil BVL het basketbal in de regio Leiden op een hoger plan brengen. Het proces om tot een goede samenwerkingsovereenkomst te komen, verloopt voorspoedig, we hopen hier binnenkort meer over bekend te maken.

[b]Hou de website goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.[/b]