De vorige voor de zomervakantie geplande ALV is niet doorgegaan. Nu is er een nieuwe datum gepland: woensdag 24 augustus a.s. om 20.30 uur. We vergaderen in De Bloemerd en hopen op een hoge opkomst.

Op de agenda staan een aantal belangrijke onderwerpen; vaststellen contributie, vaststellen regeling vergoeding trainers/coaches, benoemen nieuwe voorzitter enz. enz.. Kortom allemaal zaken die alle leden van BVL aangaan.

Als bestuur hopen we dat vele leden aanwezig zijn op deze ALV: samen maken we de club!