Op de ALV van 27 mei 2015 is de contributie vastgesteld voor het seizoen 2015-2016. In verband met de verhoging van de tarieven door de NBB met 2,5% en de indexatie van de zaalhuur per 1 januari 2016 is [b]de contributie met € 5,– verhoogd[/b].
!!! Uitzondering hierop is de contributie voor de recreanten, deze is gelijk gebleven.

Verder is voor het komende seizoen de vrijwilligersbijdrage verhoogd naar € 40,–. De vereniging staat of valt bij de inzet van veel vrijwilligers en het bestuur hoopt dat iedereen bijdraagt aan onze club.

[b]Contributie voor het seizoen 2015 – 2016[/b]

Geboren Bedrag
na 2005 € 230
in 2005 € 250
in 2004 € 250
in 2003 € 300
in 2002 € 300
in 2001 € 320
in 2000 € 320
in 1999 € 335
voor 1999 € 335
Recreanten € 185

Inschrijfgeld nieuwe leden € 15
Trainend lid jeugd € 100
Vrijwilligersbijdrage € 40
Bijdrage rayonspelers € 60