Het valt de leden van het bestuur regelmatig op dat er allerlei kinderen tijdens trainingen en wedstrijden doodgemoedereerd met ballen van BVL rondlopen, en deze vooral ook niet opruimen.

Nog niet zo lang geleden moest een vader worden toegesproken die toekeek hoe zijn zoon van drie een bal in een veld met trainende kinderen rolde. Hij was hogelijk verbaasd toen hem werd verteld dat dit tot hele lelijke ongelukken kan leiden.

Ook merken we regelmatig dat jeugdleden allerlei vriendjes meenemen die ofwel gaan ballen ofwel in het ballenhok in de apparaten gaan hangen. Het bestuur wijst er nog maar eens op dat de Bloemerd tijdens trainingsuren van BVL geen overblijflokaal voor niet-leden is.

Het komt zelfs voor dat ouders van leden gewoon staan te kijken hoe hun kinderen voetballen met het eigendom van een andere sportvereniging, namelijk de volleybalvereniging Leython DC. Het zou prettig zijn als ouders hier hun verantwoordelijkheid zouden nemen. Van de kant van het bestuur zullen wij hen hier vanaf nu systematisch op aanspreken.

Het bestuur van BVL wil er – alles overziend – graag op wijzen dat het niet de bedoeling is dat er niet-leden voor, tijdens of na trainingen of wedstrijden met ballen van BVL gaan spelen, hetgeen dus ook geldt voor broertjes en zusjes van trainende of spelende leden. Die hebben immers hun eigen trainings- en speeltijden.

Wij willen de ouders met klem verzoeken hierop in het vervolg toe te zien en ook te zorgen dat uw kinderen die geen lid zijn van BVL buiten het ballenhok blijven, mede in verband met de kans op ongelukken.

Wij willen er in dit verband graag op wijzen dat noch Sportfondsen noch BVL de verantwoordelijkheid kan nemen voor ongelukken in het ballenhok waarbij mensen betrokken zijn die daar in eerste instantie al niets te zoeken hadden.