Hallo BVL-ers,

Hoewel we nog niet aan het eind zijn van de lopende competities en er op diverse fronten dus nog hevig gestreden wordt om de titels, werpt het volgende seizoen 2013/14 haar schaduwen al vooruit….

Ben Ponsioen, Ronald van der Meel, Joris Zandbergen en Simone zijn met hun jarenlange ervaring in het opleiden van talenten heel druk om nieuwe, stevige en ambitieuze trainingsprogramma’s op poten te zetten voor zowel de jongens als de meisjes. Daarvan profiteren op hun beurt ook de andere trainers en coaches van BVL, vaak enthousiaste ouders die hard meewerken om de trainingen zo gevarieerd mogelijk te maken. En jullie, onze aanstormende talenten, natuurlijk in de eerste plaats!

En Jaap de Kok is druk in de weer om toekomstige scheidsrechters te vinden en op te leiden, zodat ze onze wedstrijden kunnen fluiten. Meld je aan, we hebben echt scheidsrechters nodig! (Misschien ook iets voor die dames recreanten, die aangekondigd hebben volgend seizoen niet meer actief te spelen, vanwege blessure-gevoeligheid???).

Natuurlijk zijn er de afgelopen tijd bij leden en hun ouders/begeleiders vragen gerezen, hoe BVL de komende jaren zou ingaan. Welnu, hierboven staat ons antwoord: investeren in opleidingen en trainingen! Zodat de jeugd de kans heeft om zich geweldig te ontwikkelen naar een steeds hoger niveau, met als bijkomend doel ze voor onze club te behouden. En waarbij sport en plezier parallel lopen!

Maar aan het eind van dit seizoen bouwen we nog een feestje….staat 15 juni, de datum voor ons lustrum, al in je agenda? Vrijhouden hoor, allemaal! Want 40 jaar BVL, daar wil je toch bij zijn? We zijn druk met het in elkaar draaien van een prachtfeest,voor jong en oud, voor leden en oud-leden van BVL. Alles in de Bloemerd: leuke toernooitjes, spectaculaire demonstraties, drankjes en hapjes en een spetterende disco….je hoort er weldra meer van! Want bij BVL lopen plezier en sport parallel!

Nou, tot de volgende keer maar weer! Dunk-ze!

namens het bestuur,
Arie van de Nadort, vz.