De wedstrijden gaan weer beginnen. Dat betekent ook dat er wel scheidsrechters en “tafelbezetting” geregeld moet zijn. Dus van alle leden wordt hierin ook een bijdrage verwacht, want zonder deze ondersteuning kan er geen wedstrijd worden gespeeld! [b]Samen maken we de club! [/b]
Voor de eerste weken zijn de zaaltaken intussen gepland.

[b]Kun je niet, moet je zelf vervanging regelen! [/b]Iemand uit je eigen team? Dat regelen van vervanging doet de Vereniging niet voor jou.
Helaas hebben we in het verleden gecontateerd dat sommige leden niet op kwamen dagen om deze zaaltaken te vervullen. In verband hiermee is er een boeteregeling opgesteld. We hopen dat we dit seizoen geen boetes moeten uitdelen.