Zoals reeds in de nieuwsbrief is vermeld zijn de spelregels voor de U10 en U12 (op basis van een proef) deels aangepast. Omdat deze aanpassingen van belang zijn voor [b]de trainers/coaches[/b], maar ook voor [b]de scheidsrechters[/b] en [b]de tafelaars[/b] hier nog een korte opsomming van de wijzigingen. In de boxen waarin alle materiaal zit voor de tafelaars is ook een A4 met alle info + het wisselschema toegevoegd. De scoresheets zijn handmatig aangepast op deze wijzingen (o.a. 8 perioden + teamfouten). De trainers/coaches zijn afzonderlijk geïnformeerd.

Regels/wijzigingen:
• Aantal spelers: een team in de reguliere U10 en U12 competitie hoeft niet meer te bestaan uit minimaal 8 spelers, maar slechts 6 spelers.
• 8 periodes: er worden 8 periodes van 4 minuten met levende tijd (tijd stil bij ieder fluitsignaal van de scheidsrechter en in de laatste 2 minuten van de laatste periode na een score) gespeeld.
• Pauze/rust: zoals reeds vermeld bestaat een wedstrijd uit 8 perioden van 4 minuten:
= Tussen de 1e en 2e periode, de 3e en 4e periode, de 5e en 6e periode en de 7e en 8e periode is er een verplichte time-out (rustmoment) van [b]1 minuut[/b].
= Tussen de 4e en 5e periode een pauze van [b]8 minuten[/b].
= Na de 2e en 6e perioden is er een pauze van [b]2 minuten[/b].

• Geen time-outs: deze mogen alleen tussen de periodes worden “gehouden”. De wedstrijd kan dus niet meer onderbroken worden door de aanvraag van een time-out.
• De VERPLICHTE wisselmethodiek: deze nieuwe wisselprocedure (volgens het zogenaamde slangenprincipe –z.o.z.) zorgt ervoor dat iedere speler, ongeacht het aantal spelers per team (vanaf 6 dus) voldoende periodes speelt om de wedstrijd te spelen volgens het “mini”- uitgangspunt; winnen is niet belangrijk maar het spel leren en allemaal zoveel mogelijk spelen.

• Wissels: er mogen geen wissels tijdens een periode worden toegepast. Bij een geblesseerde speler zal wel gewisseld kunnen worden.

• Meer dan 50 punten verschil: eind stand 50-0.
• Driepuntslijn: Gebruik van de driepuntslijn als er een driepuntslijn aanwezig is. Score 3 punten.
• Bonus vrije worp: De bonus regel is van kracht.
• 4 teamfouten regel: De 4 fouten regel is van kracht.
• 5 fouten regel: Bij de 5e persoonlijke fout mag de betreffende speler niet meer deelnemen .
• Vrije worp lijn: In principe voorkant cirkel.
• Verdedigen: Strikte m t m verdediging is verplicht