Het kan voor niemand meer een verrassing zijn dat de vereniging er financieel niet florissant voorstaat. Daarom is het verbazingwekkend dat een flink aantal leden nog steeds niet de contributie voor het lopende seizoen heeft betaald. Wanneer dit het geval is zul je (of je ouders) binnenkort hierover worden aangesproken door de trainer/coach. Na deze aansporing krijg je kort de gelegenheid de contributie alsnog te voldoen. Zo niet dan is een schorsing het onmiddellijke gevolg en/of zal de toegang tot de trainingen worden ontzegd.
Dit geldt voor ieder team; van de jongste leden tot en met heren en dames 1.
We hopen dat het niet zover hoeft te komen maar zullen in dit verband onverbiddelijk zijn; je dupeert dus niet alleen jezelf maar ook je team. Voorkom dit. Ga na of je aan je verplichting hebt voldaan en betaal je contributie wanneer je dit nog niet hebt gedaan.