Op 21 november werd de algemene ledenvergadering gehouden waarin terug gekeken werd op het afgelopen seizoen en vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen. Jammer genoeg hadden weinig leden/ouders gebruik gemaakt van het recht om als lid van de vereniging mee te praten en te stemmen.
Hieronder is de besluiten- en afsprakenlijst opgenomen. Het verslag kan worden opgevraagd bij de secretaris.

[b]Besluiten en afsprakenlijst[/b]

Besluiten:
1. De Algemene Ledenvergadering besluit op voorstel van het bestuur om de heer E. (Bert) Klompmaker met ingang van 21 november 2007 te benoemen tot bestuurslid/secretaris van de vereniging.

2. De Algemene Ledenvergadering stelt het ALV verslag van 17 juni 2007 zonder wijzigingen vast.

3. De Algemene Ledenvergadering besluit het financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2006-2007 vast te stellen. De Algemene Ledenvergadering besluit tot het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur ten aanzien van het gevoerde financiële beleid.

4. De Algemene Ledenvergadering besluit de begroting voor het verenigingsjaar 2007-2008 als voorgesteld door het bestuur, vast te stellen.

Afspraken:
1. Spelers die niet betaald hebben krijgen een laatste aanmaning en kunnen na 1 januari niet meer spelen

2. Het bestuur zal zich buigen over een systematiek voor het verhalen van boetes die door het niet nakomen van afspraken worden opgelopen

3. Het U16-3 jongensteam zal uit de competitie worden teruggetrokken

4. Er zal geworven worden voor iemand die de zaaltaken kan indelen

5. Het bestuur zal het “sportief meerjarenbeleid” uitwerken