De natuur geeft en neemt. Die uitspraak werd de afgelopen weken ook binnen de vereniging opnieuw waarheid.
De familie Libanon werd geconfronteerd met de moeilijke momenten van het leven. Hun kindje Ezra Daniel werd op 14 februari j.l. dood geboren. Een heel vervelende ervaring voor dit fijne gezin. Wij wensen Isiah (JB1), zijn ouders en broertje en zusje alle sterkte toe om dit verlies te verwerken.
Bijna twee weken later werd de familie Wilthof-Van Meurs verblijd met de geboorte van Yannick Samuel. De speelster/coach van DS1 Simone van Meurs zal dit weekeinde reeds weer op de coachbank plaatsnemen. Van harte gefeliciteerd en wij wensen Yannick een heel fijn, gezond (en basketbalrijk) leven toe!